Vremeplov za 21.03.2017

1685. – Rođen je Johan Sebastijan Bah, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike. Pretežan deo života proveo je u Lajpcigu kao kantor crkve sv. Tome. U svoje vreme više je bio cenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Feliks Mendelson, izvođenjem Bahove “Pasije po Mateju”, otkrio njegov muzički genije, stvorio pravi Bahov renesans i od tada se javljaju mnogi Bahovi sledbenici. Bahovo stvaralaštvo označava raskid sa srednjovekovnim misticizmom, kao i vrhunac i završetak baroknog polifonog stila. Komponovao je preludijume, fuge, tokate za orgulje, svite, violinske koncerte… Glavna dela: “Dobro temperovani klavir”, “Umetnost fuge za klavir”, “Brandenburški koncerti”, “Pasija po Mateju”…

1804. – Usvojen je Francuski građanski zakonik, “Code civil des Franscais”, koji je tri godine kasnije promenio naziv u “Code Napoleon”. Ovaj zakonik preživeo je sve promene kroz koje je prošlo francusko društvo od Prvog carstva do Pete Republike; još uvek tako dobro služi da na pomolu ne samo da nije njegovo ukidanje već ni njegova generalna revizija. Od svih građanskih zakonika koji su danas u primeni u svetu, ovaj francuski je najstariji i, pokazalo se, najvitalniji.

1824. – Karlovački slikar Pavle Đurković završio je portret kneza Miloša. To je bila druga slika izrađena u obnovljenoj Srbiji.

1857. – Veliki zemljotres u Tokiju – 107.000 mrtvih.

1935. – Persija je i zvanično promenila ime u Iran.

1935. – Umro je srpski geolog Vladimir K. Petković, član Srpske kraljevske akademije, osnivač Državnog geološkog instituta Jugoslavije, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, najbolji poznavalac kredne formacije kod nas i tektonike istočne Srbije. Bio je i upravnik Geološkog zavoda Beogradskog univerziteta i urednik “Geoloških anala Balkanskog poluostrva”. Napisao je oko 70 radova, pretežno o stratigrafiji i tektonici Srbije. Dela: “Geologija istočne Srbije”, “O tektonskom sklopu istočne Srbije”, “Tercijer u Skopskoj ravnici”, “Tupižnica i njeno podnožje”, “Golt u Srbiji”, “O baremskom katu na Grebenu”, “Aptski kat u istočnoj Srbiji”.

1943. – Pokušaj atentata na Hitlera.

1963. – Federalni zatvor Alkatraz zvanično je zatvoren.

1975. – Kraj monarhije u Etiopiji, nakon 3.000 godina.

1983. – Jedina štamparska greška na naslovnoj strani Time Magazine-a: control=contol. Svi brojevi povučeni su iz prodaje.

Odgovorite